In Nijkerk wordt naast het spoor een nieuwe woonwijk gerealiseerd met 150 tot 200 woningen. Een deel van de woningen wordt dichtbij de spoorlijn Amersfoort – Zwolle gerealiseerd. Wij hebben trillingsmetingen uitgevoerd in het plangebied en predicties gemaakt voor de toekomstige bebouwing. Naar aanleiding van het trillingsonderzoek zijn enkele aanpassingen gedaan aan het stedenbouwkundig plan. Zo is een deel van de bebouwing opgeschoven naar een afstand verder van het spoor vandaan, er is deels gekozen voor andere bebouwing en er is een geluidsscherm dichtbij het spoor voorzien dat deels ingegraven wordt aangebracht, waardoor de trillingen afnemen. Met deze kostenefficiënte aanpassingen aan het plan is het mogelijk om een acceptabel woon- en leefklimaat te realiseren in de beoogde bebouwing.