Om schade aan gebouwen en verstoring van kritische bedrijfsprocessen tijdens bouwwerkzaamheden op Schiphol te voorkomen, worden de bestaande assets met een zelflerend monitoringssysteem bewaakt. In opdracht van Movares hebben wij samen met Movares en Zensor dit monitoringssysteem opgezet op basis van sensor- en open data. Wij verzorgen binnen dit project het opstellen van monitorings-plannen, interpretatie en analyse van de data en sturen het zelflerend maken van het systeem aan, zodat afwijkingen vroegtijdig worden gedetecteerd.