e gemeente Amersfoort herontwikkelt de wijk De Hoef-West van een kantoorgebied naar een stadswijk: het Hoefkwartier. De wijk is gelegen tussen twee spoorlijnen, waardoor treinverkeer voor trillingshinder kan zorgen. In het kader van de m.e.r.-procedure hebben wij op basis van metingen predicties uitgevoerd om vast te stellen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn in het gebied, en welke constructieve randvoorwaarden moeten worden gesteld aan de verdere uitwerking van de plannen.